บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประชาชนคนจน

Welfare-card

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เป็นโครงการของรัฐบาลที่มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน ตอนนี้แจกไปแล้วจำนวน 3 ล้านใบ และกำลังจะผลิตเพิ่มอีก 3 ล้านใบ เพื่อแจกให้กับผู้มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไข ผู้ที่มีบัตรสามารถนำบัตรไปใช้จ่ายได้ในร้านค้าที่ร่วมโครงการ สามารถนำไปซื้ออาหาร จ่ายค่ารถโดยสาร ค่าน้ำ ค่าไฟ รวมถึงยังมีเบี้ยเลี้ยงพิเศษให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุ คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับบัตรได้แก่

1.เป็นคนสัญชาติไทย

2.เป็นคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

3.จะต้องว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี

4.มีเงินฝากไม่เกิน 100,000

5.ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

สวัสดิการที่รัฐบาลมอบให้ประชาชน

1.สามารถนำบัตรไปใช้กูเงินได้ไม่เกิน 50,000 สามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หากกู้เป็นจำนวนเงิน 50,000 ต้องผ่อนชำระเริ่มต้นที่ 1,200 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กู้เงินไม่เกิน 10,000 บาท ผ่อนชำระเพียงเดือนละ 242 บาท เท่านั้น สามารถนำเอกสารไปขอกู้ยืมโดยไม่ต้องมีคนค้ำ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรสวัสดิการรัฐ รูปถ่ายที่ทำงาน สลิปเงินเดือน หรือเอกแสดงรายได้อื่นๆ และ สมุดบัญชีเงินฝาก

2.ประชาชนสามารถเข้าสวนสัตว์ได้ฟรี โดยสวนสัตว์ที่เข้าร่วมในโครงการได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, เชียงใหม่, นครราชสีมา, สงขลา, อุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น เปิดให้เข้าตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกรกฎาคม

วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เราลองมาดูกันว่า ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในส่วนใดบ้าง และเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ รวมถึงวันที่เงินเข้าวันไหน ข้อมูลนี้เป็นวงเงินเฉพาะของในรอบเดือนกรกฎาคม ซึ่งในแต่ละเดือนอาจมีปรับวงเงินขึ้น-ลง ตามที่รัฐบาลเห็นว่าสมควร

1.เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค จำนวนเงิน 300 บาท เติมเข้าบัตรทุกเดือน ไม่สามารถนำไปกดเงินสดได้

2.ค่าก๊าซหุงต้ม จำนวนเงิน 45 บาท เติมเข้าบัตรทุก 3 เดือน ไม่สามารถนำไปกดเงินสดได้

3.ค่ารถโดยสาร จำนวนเงิน 500 บาท เติมเข้าบัตรทุกเดือน ไม่สามารถนำไปกดเงินสดได้

4.ค่าน้ำ จำนวนเงินไม่เกิน 100 บาท เติมเข้าบัตรทุกเดือน สามารถเบิกเป็นเงินสดได้

5.ค่าไฟ จำนวนเงินไม่เกิน 230 บาท เติมเข้าบัตรทุกเดือน สามารถเบิกเป็นเงินสดได้

6.ค่าเดินทางไปตรวจสุขภาพ จำนวนเงิน 1,000 บาท ได้ทุกเดือนเกิด สามารถเบิกเป็นเงินสดได้

7.ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ จำนวนเงิน 400 บาท เติมเข้าบัตรทุกเดือน สามารถเบิกเป็นเงินสดได้

8.เบี้ยเลี้ยงคนพิการ จำนวนเงิน 200 บาท เติมเข้าบัตรทุกเดือน สามารถเบิกเป็นเงินสดได้