News

Superstars-India

ซุปตาร์จากอินเดีย บริจาคเงินหลายล้านปลดหนี้เงินกู้ชาวไร่

เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในประเทศเป็นวงกว้าง เราก็มักจะเห็นข่าวความช่วยเหลือต่างๆจากผู้ใจบุญอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนความช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศ หรือการบริจาคเงินจำนวนมหาศาลจากผู้มั่งคั่ง นอกเหนือไปจากเศรษฐีแล้ว

Read more