News

ThaiWPS

NEWS IT ซอฟต์แวร์ออฟฟิศแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ณ อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ชั้น 10 WPS Corporation ได้จัดงาน Smart Next เพื่อเปิดตัว ซอฟต์แวร์ Thai WPS Office เพื่อเป็นซอฟต์แวร์ทางเลือกสำหรับกลุ่มคนที่ทำงานออฟฟิศในไทย ซอฟแวร์ตัวนี้ถูกพัฒนาโดยชาวไทยและชาวจีน […]

Read more